วิชาสามัญ 9 วิชา ' 63
 • 9 Nov 2019
 • 853
 • 0
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563   ประกาศกําหนดการ และรายละเอียดในการดําเนินการให้บริการการทดสอบวิช...
อ่านต่อ
O-NET ปีการศึกษา 2562
 • 9 Nov 2019
 • 405
 • 0
ระดับชั้น ม.3 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาไทย ...
อ่านต่อ
GAT-PAT'63
 • 9 Nov 2019
 • 662
 • 0
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563   ประกาศกําหนดการ และรายละเอียดในการดําเนินการให้บริการการทดสอบควา...
อ่านต่อ
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT-PAT
 • 19 Oct 2018
 • 715
 • 0
  ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/th
อ่านต่อ
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET
 • 16 Oct 2018
 • 647
 • 0
. ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/th/   
อ่านต่อ
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ
 • 15 Oct 2018
 • 575
 • 0
  เรื่องที่ออกสอบ แต่ละวิชา ( แบบละเอียด )   ที่มา : สถาบันทดสอบทางก...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 30 November 2019
 • 202
 • 0
สมัครเข้าศึกษา / สมัครระดับปริญญาตรี       คู่มือการสมัคร ดาวน์โหลด ขั้นตอนการ...
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 30 November 2019
 • 1316
 • 0
 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาว...
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 23 November 2019
 • 309
 • 0
การสัมมนาเรื่องการคัดเลือกนักเรียนภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2563 คู่มือ T...
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 23 November 2019
 • 658
 • 0
ข่าวการรับสมัคร วันที่ รอบ เรื่อง 2019/11/7 รอบที่ 1 จำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญ...
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 23 November 2019
 • 127
 • 0
  รอบ 1(ROUND 1) : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระ...
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 23 November 2019
 • 163
 • 0
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Thai University Central Admission System&nbs...
อ่านต่อ
รอบที่2โควตา(ภูมิภาค) ม.สงขลานครินทร์
 • 18 December 2018
 • 299
 • 0
ลำดับ โครงการ ลิ้งค์ วันที่สมัคร วิทยาเขต 1 ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิ...
อ่านต่อ
รอบที่2โควตา(ภูมิภาค) ม.มหาสารคาม
 • 18 December 2018
 • 322
 • 0
                 แผนการรับเข้าศึกษา         ก...
อ่านต่อ
รอบที่2โควตา(ภูมิภาค) ม.แม่ฟ้าหลวง
 • 18 December 2018
 • 327
 • 0
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ...
อ่านต่อ
โครงการที่เปิดรับสมัคร ม.ธรรมศาสตร์ (TCAS62)
 • 11 December 2018
 • 475
 • 0
  โครงการรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 (สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 : PORTFOLIOROUND 1...
อ่านต่อ
โครงการที่เปิดรับสมัคร ม.ศิลปากร (TCAS62)
 • 11 December 2018
 • 462
 • 0
        >>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ รอบที่ 1 <<< &nbsp...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
แบบทดสอบทายใจ“อาชีพไหนที่เหมาะกับคุณ”
 • 14 Dec 2018
 • 799
 • 0
มาดูกันว่าทักษะฝีมือที่คุณมีอยู่ในตัว บวกกับนิสัยความเป็นตัวตนของคุณน่ะ...ทำอาชีพไหนถึงจะรุ่ง  ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่...
อ่านต่อ
งีบ แค่ 20 นาที ก็เพิ่มพลังความจำให้สมองได้
 • 21 Nov 2018
 • 291
 • 0
  ที่มา : https://www.gsbgen.com/index.php?page=smartgen&id=48013
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
คณะเภสัชศาสตร์
 • 17 Jan 2019
 • 778
 • 0
คณะเภสัชศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคโดยเฉพาะ ซึ่งจะศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา กา...
อ่านต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 12 Jan 2019
 • 777
 • 0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพ...
อ่านต่อ
สาขาบัญชี
 • 12 Jan 2019
 • 938
 • 0
สาขาวิชาบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การ...
อ่านต่อ
คณะนิเทศศาสตร์
 • 10 Jan 2019
 • 2365
 • 0
นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอ...
อ่านต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
 • 9 Jan 2019
 • 658
 • 0
คณะทันตแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี ซึ่งจะมีการศึกษาสาขาเฉพาะทาง ดังนี้1. สาขาปริทันตวิทยา&n...
อ่านต่อ
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 8 Jan 2019
 • 2299
 • 0
นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภท หนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรี...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด

  

  

 

 

 

  

          

 

  

  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 17 Mar 2018
 • 1550
 • 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อ : นายปริญญา พฤกษ์เลิศตระกูล   &n...
อ่านต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 15 Feb 2018
 • 3901
 • 0
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อ   นางสาวคณิศรา    มีธรรม...
อ่านต่อ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ
 • 7 Feb 2018
 • 3328
 • 0
              คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ &n...
อ่านต่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 • 6 Feb 2018
 • 645
 • 0
                   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศา...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
View all event
หัวข้อกระทู้ ตอบ ดู
ดูกระทู้ทั้งหมด