สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

                   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ชื่อ  นายอำนาจ    วิญญูเจริญกุล         ชื่อเล่น   พี่แม็กซ์

การศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตหาดใหญ่  

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง

            วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาที่ประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ด้านกลศาสตร์และความร้อน ด้านกลศาสตร์แบ่งออกเป็นกลศาสตร์ของแข็งและกลศาสตร์ของไหล โดยกลศาสตร์ของแข็งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงานของชิ้นส่วนกลไกต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ ทำกลไก ในขณะ ที่กลศาสตร์ของไหลเป็น การศึกษาเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน  ของของเหลวและของก๊าซ ในด้านความร้อนเป็นพื้นฐานของการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง  การผลิต การเก็บ การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะถูกประมวลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออก แบบระบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบ ขนาดย่อม เช่น นาฬิกา จักรยาน  พัดลม เครื่องสูบน้ำ หรือระบบขนาดกลาง เช่น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ จนถึงระบบขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

            เมื่อจบแล้ววิศวกรเครื่องกล มีโอกาสจะทำงานได้กว้างขวาง วิศวกรเครื่องกลทำงานได้ในอุตสาหกรรมทุกชนิดในโรงงานทุกประเภท วิศวกรเครื่องกล ยังปฏิบัติงานได้ในโรงงาน ผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกแบบไม่ว่าจะเป็นโรงงานใช้พลังงานความร้อนหรือพลังงานน้ำ สายการบินต่าง ๆ อุตสาหกรรมขนส่ง และการรถไฟ นอกจากนี้วิศวกรเครื่องกลยังสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น การพัฒนาจรวดหรืออากาศยาน ลักษณะงานของวิศวกรเครื่องกลมีหลายประเภท เช่น งานที่เกี่ยวกับออกแบบ การผลิต งานวิจัย และพัฒนา และงานควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรม

จบแล้วได้วุฒิอะไร

               วศ.บ     วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต

สอบเข้ายากไหม

            การสอบเข้ามีหลายทางเลือก สามารถเข้าเรียนโดย รอบสอบตรง หรือจะเข้าเรียนโดยโควต้าเรียนดี ซึ่งจะต้องเน้น 3 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ภาษาอังกฤษ ถ้าในช่วงมัธยมน้องๆมีความถนัด 3 วิชานี้ น้องก็สามารถยื่นโควตาเข้าได้อย่างสบาย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

18, 000 บาท/เทอม

คำแนะนำถ้าจะเรียนสาขานี้

            น้องๆควรมีความถนัดด้านการคำนวณเป็นสิ่งแรก ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษก็จำเป็นมากๆ เนื่องจากทุกวิชาที่เรียนจะมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  

รอบการรับสมัครระบบ TCAS’61                                                               

            รอบ 1 และรอบ 2

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

   http://www.entrance.psu.ac.th/

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น