คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

ชื่อ   นางสาวคณิศรา    มีธรรมสวนะ          ชื่อเล่น  พี่ปุ้ย

การศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (เกียรตินิยมอันดับ2)

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง

สาขานี้เรียนทั้งสิ้นจำนวน 4 ปี โดยปี1จะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานทั่วไป และจะเลือกสาขาที่ตนสนใจในปีที่2 ในเมื่ออยู่คณะวิทยาการจัดการ ดังนั้นการเรียนจึงเป็นเรื่องของการจัดการ แต่สำหรับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์นั้น เป็นการจัดการในเรื่องของภาครัฐ มีทั้งหมด 4 สาขา คือ สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเรียนเกี่ยวกับการปกครองประชนชน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการการบริหารคนในองค์กร สาขาการจัดการองค์กร เกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และสาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน เป็นการเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนและการคิดนโยบายสาธารณะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ

จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

สาขานี้ค่อนข้างกว้างขวาง สามารถทำได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเลย เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน เจ้าหน้าที่hr หรือสายงานภาครัฐ เช่นปลัด อบจ. อบต. เป็นต้น

จบแล้วได้วุฒิอะไร

รป.บ.   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สอบเข้ายากไหม

การสอบเข้ามหาลัยไม่มีคณะไหนเข้าง่าย ทุกคณะต้องใช้ความพยายามในการอ่านหนังสือ ฝึกฝนในการทำข้อสอบทั้งนั้น คณะพี่ไม่ใช่คณะที่คะแนนสูงมาก อยู่ในเกณฑ์กลางๆ ดังนั้นถ้าน้องๆตั้งใจจริง สามารถเข้าได้แน่นอนค่ะ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

16, 000 บาท/เทอม

คำแนะนำในการเรียน

น้องควรมีใจรักในการเรียน เพราะรัฐประศาสนศาสตร์มักหนีไม่พ้นการท่องจำ แต่ไม่ใช่การท่องจำเพียงอย่างเดียว ควบคู่ไปกับการเข้าใจด้วย หากน้องๆไม่ชอบการท่องจำค่อนข้างจะเรียนยากเพราะวิชาที่เรียนส่วนใหญ่เน้นการท่องจำเป็นหลัก

รอบการรับสมัครระบบ TCAS’61      

รอบ 1,2,3

 

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม 

 http://www.entrance.psu.ac.th/

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น