รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ
  • 15 October 2018 at 16:12
  • 899
  • 0

 

เรื่องที่ออกสอบ แต่ละวิชา ( แบบละเอียด )

 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

http://www.niets.or.th/th/   

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น