รอบรู้เรื่อง จิตวิทยา

วันนี้พี่มีข้อมูลสำหรับน้องๆที่อยากเรียนเกี่ยวกับ #จิตวิทยา มาฝากกัน จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ [รอบรู้เรื่อง จิตวิทยา]

จิตวิทยาแบ่งออกเป็นกี่สาขา?

1. จิตวิทยาทั่วไป

2. จิตวิทยาการศึกษา

3. จิตวิทยาคลินิก

4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

5. จิตวิทยาพัฒนาการ

6. จิตวิทยาสังคม

7. จิตวิทยาการทดลอง

8. จิตวิทยาชุมชน

9. จิตวิทยาการปรึกษา

10.จิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

• คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• สาขาจิตวิทยาคลีนิค/สาขาจิตวิทยาการการปรึกษา/สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

• สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สาขาจิตวิทยาคลินิก/สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/สาขาจิตวิทยาชุมชน/สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

• สาขาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

• สาขาจิตวิทยาคลินิก/สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา/วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ/วิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว/วิชาเอกจิตวิทยาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

• สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

• สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จบแล้วทำงานอะไร ?

การประกอบอาชีพในสายงานที่จบมาโดยตรง เช่น นักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลต่างๆ ผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจสอบอาการทางจิต อาจารย์ประจำในโรงเรียนต่างๆ นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในบริษัททั้งรัฐบาลและเอกชน งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาบำบัด นักกระตุ้นพัฒนาการ
การประกอบอาชีพในสายงานที่นำความรู้หลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ เช่น นักสื่อสาร นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

✳️ข้อแตกต่างระหว่าง จิตแพทย์ VS นักจิตวิทยา

1. วุฒิการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตแพทย์จะต้องจบจากมหาวิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตแพทย์ ในขณะที่ นักจิตวิทยา สามารถจบการศึกษาได้ทั้งด้านปรัชญา (Ph.D) หรือทางด้านจิตวิทยา (PsyD) ก็ได้

2. มีกระบวนการทำงานที่ต่างกัน

จิตแพทย์มีความมุ่งเน้นในการรักษาไปในทางกายภาพของสมองผู้ป่วย นักจิตวิทยาจะมุ่งเน้นในการบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอารมณ์ ความนึกคิดของตนเองได้

3. มีแนวทางการรักษาที่ต่างกัน

จิตแพทย์มักจะใช้ยาเป็นแนวทางในการรักษาอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก นักจิตวิทยาจะใช้วิธีในการพูกคุยให้คำปรึกษามากกว่า

4. เครื่องมือในการวินิจฉัยเหมือนกัน

ทั้ง 2 สาขาต่างก็ใช้คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (DSM-5) จากสมาคมจิตแพทย์อเมริกันเหมือนกัน นอกจากนี้พวกเขายังใช้การทดสอบด้านอื่น ๆ ที่คล้ายกันในการวินิจฉัยและทำการรักษาเหมือนกันอีกด้วย เพื่อช่วยทำให้รักษาอาการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

5. ระยะเวลาการรักษาที่ต่างกัน

จิตแพทย์ส่วนใหญ่จะนัดพบกับผู้ป่วยในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 10 – 30 นาที (ทำการพูดคุยกับผู้ป่วย + จ่ายยา) และจะทำการเว้นระยะห่างในการนัดห่างออกไปเป็น 1 – 3 เดือน ส่วนนักจิตวิทยาจะมีการนัดพบพูดคุยกับผู้ป่วยประมาณ 45 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการรักษาจะอยู่ที่ประมาณ 6 – 12 ครั้ง หรือมากกว่านั้นถ้ามีความจำเป็น

  • อนาคตเรา สามารถสร้างได้ ด้วยตัวเราเองค่ะ ขอเพียงมุ่งมั่น ตั้งใจ เดินตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่าท้อ อย่าถอย ถ้าเหนื่อยก็แค่พัก และก้าวต่อเมื่อหายเหนื่อย เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น