ดอกไม้สีขาวแห่งเหล่าทัพ…..วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ

น้องๆคนไหนอยากเป็นพยาบาล แชร์เก็บไว้ได้เลยจ้า

ดอกไม้สีขาวแห่งเหล่าทัพ…..วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆหลักก็มีอยู่ 4 วิทยาลัยได้แก่

Ø  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Ø  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Ø  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ

Ø  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

·         ห้วงเวลาการเปิดรับจะอยู่ประมาณห้วงเดือน ม.ค.ของทุกปีมีทั้งการรับผ่านระบบแอดมินชั่น และรับตรง พอสรุปได้ดังนี้

Ø  ทบ.รับตามห้วงเวลาที่กำหนดประมาณ ม.ค.

Ø  ทร.รับประมาณห้วงเดือน ธ.ค.-มี.ค.

Ø  ทอ.รับประมาณห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค.

Ø  ตร.รับ ประมาณห้วงเดือน ก.พ.-มี.ค.

·         การสอบเข้ารับราชการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทุนทางราชการและทุนส่วนตัว ทั้ง 2 ประเภทต่างกันคือ ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน และทุนส่วนตัว

Ø  ทุนราชการ ทางราชการออกทุนให้ และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Ø  ทุนส่วนตัว ออกทุนเอง แต่ไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ(ยกเว้น พบ.ตร.เมื่อสำเร็จแล้วทั้งสองประเภทไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ)

**รายละเอียดอ่านในระเบียบการ**

·         การคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือกหลักๆคือ

Ø  O-NET

Ø  GAT

Ø  PAT1

Ø  PAT2

พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และ การตรวจสุขภาพ

·         คุณสมบัติโดยรวม

Ø  สำเร็จการศึกษา ม.ปลายสายวิทย์

Ø  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

Ø  ทบ.รับ ญ.และ ช.(ช.รับประเภททุนส่วนตัว) อายุ 16 ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

Ø  ทร.รับเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 20 ปีบริบูรณ์

Ø  ทอ.รับเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปีบริบูรณ์

Ø  ตร. รับ ช.และ ญ. อายุระหว่าง 16-25 ปีบริบูรณ์

ü  อนาคตเรา สามารถสร้างได้ ด้วยตัวเราเองค่ะ ขอเพียงมุ่งมั่น ตั้งใจ เดินตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่าท้อ อย่าถอย ถ้าเหนื่อยก็แค่พัก และก้าวต่อเมื่อหายเหนื่อย เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น