วิชาสามัญ 9 วิชา ' 63
 • 9 November 2019
 • 853
 • 0
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563   ประกาศกําหนดการ และรายละเอียดในการดําเนินการให้บริการการทดสอบวิช...
อ่านต่อ
O-NET ปีการศึกษา 2562
 • 9 November 2019
 • 405
 • 0
ระดับชั้น ม.3 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาไทย ...
อ่านต่อ
GAT-PAT'63
 • 9 November 2019
 • 662
 • 0
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563   ประกาศกําหนดการ และรายละเอียดในการดําเนินการให้บริการการทดสอบควา...
อ่านต่อ
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT-PAT
 • 19 October 2018
 • 715
 • 0
  ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/th
อ่านต่อ
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET
 • 16 October 2018
 • 647
 • 0
. ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/th/   
อ่านต่อ
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ
 • 15 October 2018
 • 575
 • 0
  เรื่องที่ออกสอบ แต่ละวิชา ( แบบละเอียด )   ที่มา : สถาบันทดสอบทางก...
อ่านต่อ
ตัวอย่าง Portfolio (แผ่นพับ )กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 21 July 2018
 • 4,101
 • 0
 คำแนะนำ 1.ธีมสีที่ทำต้องให้สอดคล้องกับคณะที่ยื่นสมัคร 2.รูปที่ใช้ต้องสุภาพเรียบร้อย อาจจะใส่เสื้อกาวน์ หรื...
อ่านต่อ
การเคลียริงเฮาส์รอบที่ 3/2
 • 1 June 2018
 • 904
 • 0
ที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. เพจพี่ มศวพาน้องสอบ
อ่านต่อ
คู่มือการสมัคร TCAS รอบ 3
 • 4 May 2018
 • 762
 • 0
การสมัคร TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) มีขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน ที่น้องๆ และผู้ปกครองควรทำความเข้าใจและศึกษาในคู่มือการ...
อ่านต่อ
การสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 • 4 May 2018
 • 255
 • 0
ที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ.
อ่านต่อ
9คำถามคาใจ TCASรอบที่3และ4
 • 2 May 2018
 • 688
 • 0
  ที่มา/แหล่งข้อมูล  TCASter    
อ่านต่อ
สอนน้องทำPortfolio (ขั้นที่2เตรียมออกแบบ)
 • 23 March 2018
 • 4,083
 • 0
  ที่มาข้อมูล : http://dekshowport.com    
อ่านต่อ