คณะเภสัชศาสตร์
 • 17 January 2019
 • 778
 • 0
คณะเภสัชศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคโดยเฉพาะ ซึ่งจะศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา กา...
อ่านต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 12 January 2019
 • 777
 • 0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพ...
อ่านต่อ
สาขาบัญชี
 • 12 January 2019
 • 938
 • 0
สาขาวิชาบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การ...
อ่านต่อ
คณะนิเทศศาสตร์
 • 10 January 2019
 • 2,365
 • 0
นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอ...
อ่านต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
 • 9 January 2019
 • 658
 • 0
คณะทันตแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี ซึ่งจะมีการศึกษาสาขาเฉพาะทาง ดังนี้1. สาขาปริทันตวิทยา&n...
อ่านต่อ
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 8 January 2019
 • 2,297
 • 0
นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภท หนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรี...
อ่านต่อ