รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 30 November 2019 11:58
 • 482
 • 0
สมัครเข้าศึกษา / สมัครระดับปริญญาตรี       คู่มือการสมัคร ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัคร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้ ศึ
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 30 November 2019 11:37
 • 3056
 • 0
 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต(SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-4(ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านก่อนไปเลือกสมัครรอบที่ 1-4) (เ
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 23 November 2019 16:06
 • 967
 • 0
การสัมมนาเรื่องการคัดเลือกนักเรียนภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2563 คู่มือ TCAS 63 สำหรับผู้สมัคร คู่มือ TCAS 63 สำหรับโรงเรียน ปฏิทินการดำเนินงานการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 23 November 2019 15:55
 • 1233
 • 0
ข่าวการรับสมัคร วันที่ รอบ เรื่อง 2019/11/7 รอบที่ 1 จำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 2019/11/7   จำนวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2019/11/7 &n
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 23 November 2019 15:43
 • 365
 • 0
  รอบ 1(ROUND 1) : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รอบที่ 1 PORTFOLIO Download ติดตามประกาศรับสมัครของโครงการ สอวน. / สสวท. / ผู้มีคว
อ่านต่อ
รอบที่ 1 (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 23 November 2019 15:33
 • 430
 • 0
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Thai University Central Admission System (TCAS)     TCAS63 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียด การคัดเลือ
อ่านต่อ
รอบที่2โควตา(ภูมิภาค) ม.สงขลานครินทร์
 • 18 December 2018 11:32
 • 554
 • 0
ลำดับ โครงการ ลิ้งค์ วันที่สมัคร วิทยาเขต 1 ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562 ประกาศ:   ขอเปลี่ยนแปลงวันให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน ม.6 4 - 18 ก.พ. 62 ทุกวิทย
อ่านต่อ
รอบที่2โควตา(ภูมิภาค) ม.มหาสารคาม
 • 18 December 2018 10:19
 • 572
 • 0
                 แผนการรับเข้าศึกษา         การรับเข้าศึกษา          เกณฑ์การพิจารณา       ที่มา: http://acad.msu.ac.th/tcas/
อ่านต่อ
รอบที่2โควตา(ภูมิภาค) ม.แม่ฟ้าหลวง
 • 18 December 2018 09:58
 • 576
 • 0
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 36 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร) จำนวนรับ: 1,275 ที่นั่ง กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์
อ่านต่อ
โครงการที่เปิดรับสมัคร ม.ธรรมศาสตร์ (TCAS62)
 • 11 December 2018 11:37
 • 751
 • 0
  โครงการรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 (สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 : PORTFOLIOROUND 1 : PORTFOLIO วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต 1 ธ.ค
อ่านต่อ
โครงการที่เปิดรับสมัคร ม.ศิลปากร (TCAS62)
 • 11 December 2018 11:28
 • 741
 • 0
        >>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ รอบที่ 1 <<<   ที่มา : https://admissions1.su.ac.th/
อ่านต่อ
โครงการที่เปิดรับสมัคร ม.พะเยา (TCAS62)
 • 27 November 2018 14:39
 • 515
 • 0
  รอบที่ 1 Portfolio  ประกาศรับสมัคร(โครงการนักเรียนเรียนดี)  สมัครคลิ๊กที่นี่  ประกาศรับสมัคร(โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)   สมัครคลิ๊กที่นี่  ประกาศรับสมัคร(โครงการ Smart Evironm
อ่านต่อ
โครงการที่เปิดรับสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS62)
 • 20 November 2018 14:37
 • 768
 • 0
ระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษคณะสัตวแพทยศาสตร์จำนวนรับ 9 คนคุณสมบัติผู้สมัครกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่านานาชาติการศึกษาระดับ Grade 12
อ่านต่อ
(สทศ.) เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET ม.6 สำหรับนักเรียนเทียบเท่า
 • 2 November 2018 15:25
 • 394
 • 0
           สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. (คลิก) - ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 #dek62 - รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( #dek62)  
อ่านต่อ
โึครงการที่เปิดรับสมัคร ม.เชียงใหม่ (TCAS62)
 • 1 November 2018 12:26
 • 497
 • 0
   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1)    จำนวนที่รับสมัคร และ คุณสมบัติทั่วไป  >> คลิก << คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูระบียบการของโครงการนั้นๆ         โค
อ่านต่อ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ม.นวมินทราธิราช (TCAS62)
 • 1 November 2018 12:01
 • 506
 • 0
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562    รายละเอียดคลิกที่นี่ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561เลือกเมนู "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบรับสมัคร"    &
อ่านต่อ
โครงการรับสมัคร ม.เกษตรฯ รอบที่ 1
 • 1 November 2018 11:38
 • 1071
 • 0
  คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูระเบียบการ  โครงการช้างเผือก  โครงการเรียนล่วงหน้า  โครงการโอลิมปิกวิชาการ  โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ   รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ku.ac.th/
อ่านต่อ
จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา ม.มหิดล (ทุกรอบ)
 • 1 November 2018 09:35
 • 360
 • 0
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://tcas.mahidol.ac.th/receipts.html      
อ่านต่อ
จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS62 รอบที่ 1 ม.มหิดล
 • 31 October 2018 14:46
 • 353
 • 0
  ที่มา : https://tcas.mahidol.ac.th/receipts-r1.html
อ่านต่อ
คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ม.สงขลานครินทร์ (TCAS62)
 • 30 October 2018 10:29
 • 549
 • 0
คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูระเบียบการที่เปิดรับสมัคร !!  1. โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย      2. โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิ
อ่านต่อ
คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร มจธ. (TCAS62)
 • 25 October 2018 10:10
 • 590
 • 0
  คลิกที่คณะเพื่อดูระเบียบการโครงการที่เปิดรับสมัคร !! รอบที่ 1  รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย โครงการรับสมัครนักศึกษา   รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
อ่านต่อ
คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ม.ขอนแก่น (TCAS62)
 • 24 October 2018 17:24
 • 571
 • 0
  คลิกที่คณะเพื่อดูระเบียบการโครงการที่เปิดรับสมัคร !! คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคนิคการแพท
อ่านต่อ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.รังสิต
 • 24 October 2018 14:14
 • 338
 • 0
มหาวิทยาลัยรังสิต   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (สำหรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1) เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2561   จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 
อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCAS62)
 • 24 October 2018 12:02
 • 419
 • 0
    ที่มา : FB ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
อ่านต่อ
คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร มจพ. (TCAS62)
 • 24 October 2018 11:26
 • 513
 • 0
** คลิกเพื่อดูระเบียบการแต่ละโครงการ - โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. >> คลิก << - โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562    
อ่านต่อ