สมัครเข้าศึกษา สมัครระดับปริญญาตรี       คู่มือการสมัคร ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้

  • ศึกษารายละเอียดการรับสมัครแต่ละสาขาวิขาก่อนการสมัคร
  • Log in เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้สมัครใหม่ครั้งแรก ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน)
  • เลือกสมัครในประเภทการรับสมัครและสาขาวิชาที่ต้องการ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
  • พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ไปจ่ายเงิน ณ ธนาคาร/ไปรษณีย์
  • ตรวจสอบสถานะต่างๆ อาทิ ดูเลขที่นั่งสอบ ประกาศผลสอบ เป็นต้น
  • สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านในทุกขั้นตอนการสอบ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามกำหนดการรายงานตัว

คู่มือการสมัคร ดาวน์โหลด

 

Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 71 สาขา

 
Portfolio ผู้พิการ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 4 สาขา

 
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 9 สาขา

 
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 12 สาขา

 
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 3 สาขา

 
Portfolio โควต้านักกีฬา(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

 
Portfolio โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 12 สาขา

 
Portfolio โครงการรับนร.หลักสูตรนานาชาติ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

สาขาวิชาที่เปิดรับ 8 สาขา

 
 
ที่มา : https://admission.swu.ac.th/admissions2/index.php
 
 
 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น