บริษัท อินทู พลัส จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 504/14 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

           บริษัทได้ประกอบกิจการดำเนินการด้านการศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และด้วย

ความมุ่งมั่นในการทำงานพร้อมพัฒนาผลงาน อย่างต่อเนื่อง

           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านทำให้ บริษัท อินทู พลัส จำกัด สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อแนะแนวการศึกษา

ต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยเราพร้อมที่จะพัฒนา การทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์