จักษุแพทย์

  

บทบาทหน้าที่

          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ตรวจสายตาและให้การรักษาด้วยวิธีการ ให้ยา ผ่าตัด หรือสั่งประกอบแว่นตาแก่ผู้ป่วย ตรวจตาและวัดสายตาเพื่อหาข้อบกพร่องและ ความผิดปกติของตาและสายตาด้วยเครื่องมือหรือ วิธีการทดสอบต่าง ๆ เช่น วัดความดันตา ดูกระจกตา ความลึกของช่องหน้าลูกตาลักษณะ ม่านตา บำรุงรักษาท่อแสงสว่างและดูจอ ประสาทตา ทำการรักษาโดยการหยอดตา สั่งยาหรือศัลยกรรม ให้คำแนะนำในการดูแลรักษา และฝึกสายตา วัดสายตา และสั่งขนาดของเลนส์ เพื่อประกอบแว่นตา ติดตามผลการบันทึกการสั่งยาและรักษาเป็นระยะ ๆ อาจมีความชำนาญในการรักษา โรคตาแต่ละชนิด

 ความก้าวหน้าในการทำงาน

         จักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับผู้บริหาร หากมีความสามารถในการบริหาร หรืออาจประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดคลินิกรับรักษาคนไข้ทั่วไป หรือทำงานพิเศษนอกจากงานประจำ ทำให้ได้รับรายได้พิเศษ สำหรับผู้ที่มีความชำนาญและมีทีมงานที่มีความสามารถ รวมทั้งมีเงินทุนจำนวนมากก็สามารถเปิดโรงพยาบาลได้ จักษุแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง อาจได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหลายแห่ง ทำให้ได้รับรายได้มากขึ้น

อัตราเงินเดือน

            อัตราเงินเดือนในโรงพยาบาลรัฐจะอยู่ที่ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป ส่วนในในโรงพยาบาลเอกชน เงินเดือนจะอยู่ในช่วง 250,000 - 700,000 บาท/เดือน

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org/